på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Merikarvia Satakunta
Alakylä
Kuvaus
Merikarvianjoen alajuoksulle rakentunut Alakylä on sijainniltaan ja elinkeinoiltaan tyypillinen rannikon satakuntalaiskylä. Keskiajalla merenrannalle perustettu kylä on jäänyt maankohoamisen seurauksena kauaksi nykyisestä rantaviivasta.

Merikarvian kirkonkylän eli Ylikylän eteläpuolella on keskiajalla syntynyt Alakylä. Sen kyläkeskus sijoittuu nauhamaisesti Merikarvianjoen ja vanhan Porin maantien varrelle. Kallioharjanteiden rajaamat ja katkomat pellot ovat vanhaa merenpohjaa. Kylänraitin varrella on lukuisia 1800-luvulta periytyviä maatilojen päärakennuksia ja talousrakennuksia. Useassa kylän talossa on Pohjois-Satakunnalle tyypilliset, erittäin koristeelliset lasikuistit. Erityisen monimuotoinen koristelu on nähtävissä Kungsbackan tilan päärakennuksen kuistissa.
 
Historia
Alakylän (ent. Alakarvian kylä) asutus on syntynyt 1300-luvun alussa. Uuden ajan alkupuolella Stupilasta Yläkylästä ja Alakylästä muodostuvassa Merikarvian (Sastmola) kylässä oli 15 taloa. Alakylän kolme taloa erottuivat omaksi kyläksi 1500-luvulla, jolloin ne sijaitsivat Merikarvianjoen laskusuiston eteläpuolella, saarten suojaamassa merenrannassa. Kylän satamaan viittaa kylässä esiintyvä, yhden kylän vanhimman talon nimi Kuggi. Maannousun seurauksena 1700-luvun lopulla Alakylän satama siirtyi kylästä lähemmäs merta Kuuskeriin.

Kylän vauraus perustui paljolti metsätalouteen, talonpoikaissahojen tuottoon, laivanrakennukseen ja purjehdukseen.
 
Lisätietoa
Suomen asutus 1560-luvulla, kyläluettelot ja kartasto. Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja N:o 4. Helsinki 1973.

Martti Santavuori, Merikarvian historia 1900-luvun alkuun. Vammala 1961.

Satakunnan rakennusperinne. Satakunnan seutukaavaliitto. Sarja A:177. Pori 1990.

Lauri Putkonen, Satakunnan rakennusperintö. Satakuntaliitto. Painamaton inventointi 2005.

Merikarvian kylät -sivusto: http://www.merikarvia.fi/kylat/alakyla/historia.htm (14.11.2007).
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pihapiiri; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  kirkonkylä;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Alakylä
 
© Museovirasto 2009