på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Asikkala Päijät-Häme
Vesivehmaan kylä
Kuvaus
Vesivehmaan keskustan rakenteelle on ominaista pohjois-eteläsuuntainen nauhamaisuus, joka toistuu kylän raitissa ja sitä myötäilevässä asutuksessa, peltolaaksoissa ja harjanteissa. Vesivehmaan kylän maisemakuvalle onkin tyypillistä mäenkumpareiden ja laaksojen luoma vaihtelevuus. Kylässä on useita avokallioisia mäkiä. Vehkoon maatilojen rakennukset muodostavat näyttävän kokonaisuuden mäen harjanteelle.

Vesivehmaan kylä on sijoittunut II Salpausselän eteläpuolella olevaan viljelyvyöhykkeeseen. Vanha, harjua seuraava maantie sivuaa Vesivehmaan kylää sen pohjoispuolella. Kylän läpi kulkeva raitin linjaus on 1700-luvulta ja osa entistä Helsinki-Jyväskylä -tietä.

Rakennuskanta koostuu pääasiassa maatilojen talouskeskuksista. Useille kantatiloille on rakennettu uudet päärakennukset 1910- ja 1920-luvuilla. Lisäksi rakennuskantaan kuuluu jonkin verran mökkiasutusta, entinen kestikievari, kauppa ja rukoushuone. Kylän keskustassa on jugendtyylinen nuorisoseurantalo.
 
Historia
Varhaisimmat kirjalliset tiedot Vesivehmaan eli Vehmaan kylästä ovat 1400-luvulta. Nimensä kylä lienee saanut sijaintinsa ja maaperänsä mukaan. Hollolan puolella olevasta Maavehmaasta katsottuna Asikkalan Vehmaa oli veden takana. Kylää pohjoispuolelta sivuava tie on peräisin keskiajalta.

Uuden ajan alussa kylässä oli 21 taloa ja se oli yksi Vesijärven ympäristöön kasvaneista suurista kylistä. Keskiaikainen suurkylä on myöhemmin levinnyt nauhamaiseksi muodostelmaksi raitin ja mäenharjanteiden varsille.

Kylän pohjoispuolelle, Vesivehmaankankaalle, rakennettiin lentokenttä 1939-1940. Sodan jälkeen kentällä toimi varuskuntana Ilmatorjuntarykmentti 2 aina 1950-luvulle saakka.
 
Lisätietoa
Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Yrjö Blomstedt, Asikkalan historia. Asikkalan kunta 1982.

Annu Tulonen, Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö, Alueiden käyttö. Ympäristöministeriö. Helsinki 1998.

Anneli Mäkelä-Alitalo, Vesivehmaan seudun kylien historia 1, Vesivehmaan kyläyhdistys 2005.

Reijo Husar, Vesivehmaan seudun kylien historia 2. Vesivehmaan kyläyhdistys 2005.

Teija Ahola, Rakennusinventointi - Asikkala. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 108/2006. Hämeen ympäristökeskus, Asikkalan kunta 2006.

Henrik Wager, Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Päijät-Hämeen liitto 2006.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; seurantalo; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Nuorisoseurantalolta itään avautuvaa Vesivehmaan viljelymaisemaa.

Vesivehmaan viljelymaisemaa

Ylä-Vähälä idästä.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Vesivehmaan kylä
 
© Museovirasto 2009