på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Sotkamo Kainuu
Naapurinvaaran kylä
Kuvaus
Naapurinvaaran kylä on kylä- ja maisemarakenteeltaan kainuulaisen vaarakylän erinomainen edustaja.

Vaarakylä on keskittynyt Nuasjärven pohjoisrannalta nousevan Naapurinvaaran laelle. Vaaran rinteet ovat ilmastollisesti maanviljelykselle edullisia. Talot sijaitsevat nauhamaisesti kylätien varsilla. Rakennuskanta on osin sotien jälkeiseltä ajalta, mutta maisemakuvaan hyvin soveltuvaa.

Viljapeltojen lisäksi kylän avoin maisema muodostuu hakamaista ja laitumista. Kylästä on vaikuttavat näköalat Vuokatin vaaroille ja Sotkamon kirkon suuntaan sekä pohjoisessa avautuviin loputtomiin metsiin.

Naapurinvaara on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.
 
Historia
Kainuun vanhimpiin asutusalueisiin kuuluvan Sotkamon Naapurinvaaran seudulla oli pysyvää asutusta jo 1500- ja 1600-luvulla. Sijainti tärkeän Oulujoen vesireitin varrella muovasi alueesta satama- ja risteyspaikan. 1800-luvulla tervanpolton huippukaudella Naapurinvaaran kylässä oli kymmenkunta tilaa sekä muutamia torppia ja pienempiä tiluksia.
 
Lisätietoa
Jorma Keränen, Kainuun asuttaminen. Studia historica Jyväskyläensia 28. Jyväskylän yliopisto 1984.

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö osa 2. Helsinki 1993.

Kari Tervo, Sotkamolaisia maisemia ja rakennuksia. Sotkamon rakennusperinteen inventointi 1995.

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö. Ympäristöministeriö. Mietintö 66/1992.

Heikki Aronen et al., Naapurinvaaran kylämaiseman tavoitesuunnitelma. Kainuun ympäristökeskus. Alueelliset ympäristöjulkaisut 13. Kajaani 2000.

Kari Tervo, Sotkamo - Kainuun etelä, Sotkamon kulttuuriympäristöohjelma. Kainuun ympäristökeskuksen julkaisuja 1/2008.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Näkymä Naapurivaaralta.

Naapurivaaraa.

 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Naapurinvaaran kylä
 
© Museovirasto 2009