på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Oulu Pohjois-Pohjanmaa
Oulun vankila
Kuvaus
Oulun vankila on läänien pääkaupungeissa toteutetun maanlaajuisen vankilarakennusohjelman tulos ja se kuuluu läänin pääkaupungille luonteenomaiseen historialliseen kaupunkirakenteeseen.

Oulun lääninvankila sijaitsee kaupungin ruutukaava-alueen pohjoispuolella. Vankilakokonaisuuteen kuuluu betonimuurin ympäröimä punatiilinen vankilakompleksi sekä pienempiä asuin- ja talousrakennuksia.

Varsinainen lääninvankila on pääosin kolmikerroksinen, nykyisin ristin muotoinen sellivankila 1880-luvulta. Muurin ulkopuolella on alueen ensimmäisenä vankilarakennuksena toiminut ns. Oxenstiernan talo. Klassistinen kivitalo on nykyisin henkilökunnan asuinkäytössä. Vanha pesutupa- ja varastorakennus on muutettu asuinkäyttöön. Vankilan alueella on lisäksi asuinrakennuksia 1800-luvun lopulta sekä 1940-luvulta.
 
Historia
Vankeinhoidon uudistaminen 1863-1864 valtiopäivillä johti vankeusrangaistuksen yleistymiseen sekä vankilaolojen parantamiseen. Rikoslain ja rangaistusjärjestelmän kokonaisuudistuksen yhteydessä entiset kruununvankiloiden tehtävät siirtyivät jokaiseen lääniin perustetuille lääninvankiloille, joita koskeva keisarillinen ohjesääntö annettiin 1891.

Oulun lääninvankilan rakentamista valmisteltiin 1870-luvulta alkaen. Senaatti hyväksyi rakennusylihallituksen laatimat sellivankilan piirustukset 1882 ja vankila valmistui 1885 ns. Oxenstiernan talon vierelle. Kivitalo oli toiminut kruununvankilana 1790-luvulta, jolloin Oulun linnan vankilarakennukset olivat tuhoutuneet. Talo muutettiin henkilökunnan asunnoksi nykyisen lääninvankilan valmistuttua.

Oulun sellivankilan rakennukset toteutettiin lääninarkkitehti L.I. Lindqvistin suunnitelmin. Alkuaan T-kirjaimen mallisen vankilarakennuksen lisäksi alueelle rakennettiin pian talous- ja ulkorakennuksia. Vankilan hirsiaita korvattiin betonimuurilla 1914. Vankilaa laajennettiin kaksikerroksisella itäsiivellä 1967.
 
Lisätietoa
Elina Suominen (toim.), Suomen vankeinhoidon historiaa I. Katsauksia vankeinhoidon kehitykseen. Helsinki 1981.

Raija Kallinen, Kasvatusta ja keskitystä. Vankeinhoitolaitos autonomian ajan jälkipuoliskolla. Vankeinhoidon historiaprojektin julkaisu 10. Helsinki 1982.

Ari Karvonen, Oulun lääninvankilan historiikki. Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto. Helsinki 1985.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 1. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993.

Jarkko Sinisalo, Vankeinhoidon rakennukset, Rakennusperintömme. Kulttuuriympäristön lukukirja, Ympäristöministeriö, Museovirasto, Rakennustieto Oy, 2001.
 
kohteeseen sisältyy:  vankila;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Oulun lääninvankilan portti.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Oulun vankila
 
© Museovirasto 2009