Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet, Espoo. Taistelukaivantoja Espoon Leppävaarassa. Kuva: MV/RHO Ulla-Riitta Kauppi