Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Suomenlinna, Helsinki. Ilmakuva Suomenlinnasta, taustalla Helsinki. Kuva: MV/RHO 40194 Hannu Vallas 1998