Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kyminlinnan maalinnoitus, Kotka. Kyminlinnan maalinnoitus. Kuva: MV/RHO 125406:1 Hannu Vallas 2003