Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kokemäenjoen luodot, Pori. Näkymä Kokemäenjoen luodoilta Keski-Porin kirkolle. Kuva: MV/ RHO Hannu Eerikäinen 2003