Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Turun tuomiokirkko ja Turun historiallinen ydinalue, Turku. Turun tuomiokirkko ja Akatemiatalo. Kuva: MV/RHO 41582 Hannu Vallas 1996