Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Strömforsin ruukkiyhdyskunta, Loviisa. Strömforsin ruukinalue. Kuva: MV/RHO 39955:1 Hannu Vallas 1997