Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Korkeakosken teollisuusympäristö, Kotka. Korkeakosken teollisuusympäristö. Kuva: MV/RHO 39937:1 Hannu Vallas 1996