Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kangaslammin kirkonkylä, Varkaus. Kangaslammin Manttaalisäätiön talo. Kuva: MV/RHO 8663 Sirkka Valanto 1973