Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Huhkojärven tila, Jämsä. Veistos vesialtaan vieressä. Kuva: MV/RHO Helinä Koskinen 2005