Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Oulujoen suistoalueen historiallinen kokonaisuus, Oulu. Oulujoen suisto, etualalla Kuusisaari, oikealla Toivoniemen kerrostaloalue ja vastarannalla Tuiran alue. Kuva: MV/RHO Hannu Vallas 2004