Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Otanmäen kaivosyhdyskunta, Kajaani. Otanmäen kaivosalue, oikealla kerrostalojen reunustama Vuorimiehentie päätteenään kaivostorni. Kuva: MV/ RHO Hannu Vallas 1996