Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Pohjanmaan rantatie, Siikajoki. Vanhaa Pohjanmaan rantatietä Siikajoella. Kuva: MV/RHO Erkki Härö 1993