Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Punkaharju, Savonlinna. Punkaharju. Kuva: MV/RHO 124992:1 Hannu Vallas 1993