Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Tankarin ja Trutklippanin majakka- ja luotsiyhdyskunnat, Kokkola. Tankarin majakkayhteisön pihapiiriä. Kuva: MV/RHO 125016:100 Harri Nyman 1999