Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Varkauden Kauppakatu, Varkaus. Varkauden Kauppakatua kaakosta päin taustalla vesitorni. Kuva: MV/RHO Jouni Marjamäki 2006