Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Hämes-Havusen umpipiha, Kauhajoki. Hämes-Havusen päärakennus. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2006