Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Oulujoen suistoalueen historiallinen kokonaisuus, Oulu. Toivoniemen kerrostalot. Kuva: MV/RHO Tapani Sainio 2006