Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Euran kirkkoympäristö, Eura. Euran kirkon alttari lehteriltä kuvattuna. Kuva: MV/RHO 124873:2 Martti Jokinen 1998