Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Yli-Lauroselan pihapiiri, Ilmajoki. Luttirati. Kuva: MV/RHO Markku Haverinen 2004