Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Yli-Lauroselan pihapiiri, Ilmajoki. Yli-Lauroselan päärakennus. Kuva: MV/RHO Soile Tirilä 2000