Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Pudasjärven kirkkomaisema, Pudasjärvi. Pudasjärven kirkon tapuli. Kuva: MV/RHO 39407 Martti Jokinen 1997