Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Lapinjärven kirkonkylä, Lapinjärvi. Lapinjärven ruotsalainen kirkko. Kuva: MV/RHO 12/28743 Martti Jokinen 1989