Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Otaniemen kampusalue, Espoo. Dipoli. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007