Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Koveron kruununmetsätorppa, Ikaalinen. Koveron kruununmetsätorpan pakarirakennus. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2006