Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Koveron kruununmetsätorppa, Ikaalinen. Koveron kruununmetsätorpan pihapiiriä, vasemmalla päärakennus. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2006