Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kaltsilan, Uudenkylän ja Vanhankylän viljelymaisema, Sastamala. Kaltsilan kylän asuinrakennuksia. Kuva: MV/RHO Jari Heiskanen 2007