Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema, Järvenpää. Ainola. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007