Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet, Helsinki. Tykkitie Helsingin Kivikossa. Kuva: MV/RHO 124749:6 Ulla-Riitta Kauppi 1994