Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Oulun tarkka-ampujakasarmit, Oulu. Kasarmirakennus K3 Oulun tarkka-ampujakasarmilla. Kuva: MV/RHO Ulla-Riitta Kauppi 2004