Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Heikkilän kasarmialue, Turku. Heikkilän kasarmin päärakennus. Kuva: MV/RHO Ulla-Riitta Kauppi 2003