Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kanta-Loimaan kirkko ja pappila, Loimaa. Kanta-Loimaan kirkko on maisemallinen kiintopiste viljelyaukealla. Kuva: MV/RHO Elisa Heikkilä 2007