Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Helsingin pitäjän kirkonkylä, Vantaa. Helsingin pitäjän kirkko ja tapuli. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007