Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Johanneksen kirkko ympäristöineen, Helsinki. Helsingin normaalikoulu. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007