Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Katajanokan vanha osa, Helsinki. Katajanokan pohjoisrannan makasiinirakennuksia. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007