Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Helsingin Kauppatori rakennuksineen, Helsinki. Kauppatori, yleisnäkymä koillisesta. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007