Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Nummijärven kylä ja kulttuurimaisema, Lohja. Rakennuksia Nummijärven Seppälässä Karjalohjalla. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007