Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Nummijärven kylä ja kulttuurimaisema, Lohja. Heikkilää ja Eskolaa Karjalohjalla Nummijärven kylässä. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007