Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Luopajärven kyläasutus, Kurikka. Tuulimylly taustallaan Luopajärven peltoaukeaa. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2006