Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kuopion kasarmialue, Kuopio. Kuopion tarkka-ampujapataljoonalle rakennettuja puukasarmeja 1880-luvulta. Kuva: MV/RHO Jari Heiskanen 2007