Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kyminlinnan maalinnoitus, Kotka. Vallihautaa lounaisportin läheisyydessä Kotkan Kyminlinnassa. Kuva: MV/RHO 124606:1 Soile Tirilä 2003