Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Säkylän kirkkoympäristö, Säkylä. Säkylän kirkko. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007