Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Rosenlundin pappila, Pietarsaari. Rosenlundin pappilan navetta. Kuva: MV/RHO Maria Kurtén 2007