Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Suomen Sokerin Vaasan tehdas asuinalueineen, Vaasa. Suomen Sokerin tehdasaluetta Vaasassa. Kuva: MV/RHO Tuija Mikkonen 2007