Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Perniön kirkko ja pappilat, Salo. Perniön vanha pappila. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007