Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Perniön rautatieasemanseutu, Salo. 1970-luvulla valmistunut viljasiilo Perniön Yliskylässä. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007