Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Pihlavan kartano, Pöytyä. Pihlavan kartanon päärakennukset. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007